Dobro došli na Hrvatski Geoportal!

Ovaj portal je namijenjen korisnicima geoprostornih podataka i servisa. Svrha portala je da na što jednostavniji način pokuša pomoći građanima u rješavanju njihovih geoprostornih problema. 
Predlažemo Vam da se služite ovim portalom kako biste povećali svoju produktivnost u korištenju geografskih informacijskih sustava. Uzmite si vremena kako biste se sprijateljili s ovim novim preglednicima, razgledajte karte i uživajte!


Klikni na linkove za online pregled grafičke karte (DGU), Katastra, Gruntovnice ili Arkoda:
Geoportal - DGU Karte online NOVO !!!
Katastar
Zemljišna knjiga (gruntovnica)
- Arkod  (ARKOD je novi sustav evidencije zemljišnih parcela u RH)


Geoportal DGU
Geoportal Državne geodetske uprave predstavlja središnje mjesto pristupa prostornim podacima te jedan od temeljnih elemenata Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.


Podaci, servisi i aplikacije objavljeni na Geoportalu DGU:
- Digitalna ortofoto karta
Digitalna ortofoto karta (DOF) u mjerilu 1:5000
- Hrvatska osnovna karta
Hrvatska osnovna karta (HOK) u mjerilu 1:5000
- Topografska karta
Topografska karta (TK) u mjerilu 1:25000
- Digitalni katastarski plan
Katastarski plan u digitalnom obliku
- SRPJ
Središnji registar prostornih jedinica
- STGO
Stalne točke geodetske osnove
- Servisi i aplikacije
Popis svih objavljenih servisa i aplikacija
- Kontakt

NAPOMENA: Svi podaci koje je moguće pronaći na ovim stranicama su isključivo informativnog karaktera te autor stranica ni na koji način ne odgovara za moguću štetu nastalu njihovom primjenom.